Klachtenregeling

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons om een verhelderend gesprek.

 

Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies in winnen:

 

ANT
Associatie Nederlandse Tandartsen
Gebouw “Kennemerhage”
Leidsevaartweg 99-4e etage
2106 AS Heemstede
Tel: 023-5249387
www.ant-online.nl/ANTOnline/Patienten.aspx