Voor een overzicht van de landelijke tarieven gaat u naar: Het Tandartstarief

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Vragen over uw rekening?

U ontvangt de rekening niet van ons, maar van Fa-med . Zij regelen alle betalingen rechtstreeks met uw verzekering. Blijft er nog een bedrag over wat niet verzekerd is dan ontvangt u hiervan een rekening van Fa-med. Op deze overzichtelijke rekening staat precies omschreven welk deel wel en welk deel niet verzekerd is.

Voor vragen over uw nota of over de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Fa-med.

Fa-med
Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: callcenter@famed.nl
Telefoon algemene vragen: 0900 - 0885 (€ 0,15 per minuut)

U kunt ook pinnen in de praktijk.

Wat wordt er vergoed?
Als u wilt weten welke behandelingen worden vergoedt, dan kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Dat geldt ook voor de hoogte van de vergoeding.

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

 

Klachtenregeling

 

Mocht het een keer voorkomen dat U vindt dat wij U onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden?

Vraag ons om een verhelderend gesprek.

Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier deed.

U kunt dan gezamelijk zoeken naar een oplossing.

Komen wij er samen niet uit,dan kunt U telefonisch advies inwinnen:

ANT

Associatie Nederlandse Tandartsen

Gebouw 'Kennemerhage'

Leidsevaartweg 99-4e etage

2106AS Heemstede

Tel.:023-5249387

www.ant-online.nl/ANTOnline/Patienten.aspx

 

 © Copyright P.M.M. Willems